A til Ň EntreprenÝr AS

Om A til Å Entreprenør as

Med snart 30 års fartstid i bransjen, fremstår A til Å entreprenør som en bedrift med erfaring og ressurser til å påta seg de mer kompliserte utfordringene.

Haukaas Bygg AS ble etablert i 1981 og i juni 2006 ble Geir Olav Luraas og Bård Lien eiere av selskapet. Selskapet endret da navn til A til Å Entreprenør.
Vårt mannskap har høy kompetanse, er fulle av energi - og klar for kunden,er fra A til Å!

Bak vårt navnvalg ligger en helhetstanke, og vår målsetting er å være en samarbeidspartner som bygger verdier. Vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø for våre ansatte, og vi i A til Å jobber bevisst med dette.

Tinn Sparebank

    Vårt verdigrunnlag:

  • Yrkesstolthet
  • Forutsigbarhet
  • Respekt for oppdraget
  • Fokus på lønnsomhet
  • Energi-fra A til Å!

 

Tinn Sparebank, totalrenovert og tilbakeført til opprinnelig stil.
Arbeidene blei utført i 2001/2002. Arkitekt: Olav Lundesgaard
Tinn Sparebank ble i 2001 tildelt Tinn Kommunes Byggeskikkpris

 

I A til Å entreprenør AS er vi pr.i dag 25 fast ansatte, hvorav 5 er funksjonærer. Vi er en aktiv opplæringsbedrift som til enhver tid har 2-3 lærlinger.

Våre ansatte har høy faglig kompetanse, og har fagbrev innen tømrerfaget, betong og forskaling, maler og tapetserer faget. I travle perioder leier vi også inn dyktige lokale håndtverkere samt fagarbeidere fra Addeco Telemark.

De siste årene har en stor del av oppdragene vært fritidsboliger i fjellheimen i Tinn med Gaustatoppen Lodge og Gaustatoppen Naturpark som våre største prosjekter. I forhold til våre oppdragsgivere er vår hovedmålsetting å levere riktig kvalitet, til avtalt tid, og til en konkuransedyktig pris. Dette har vi lykkes godt med, og er for en del oppdragsgivere det naturlige valg av entreprenør.


 

A til Ň EntreprenÝr as, Svaddeveien 149, 3660 Rjukan
Tlf.: 35 08 24 50, Fax: 35 08 00 49, post@atilaa-as.no

Sidene er utviklet av DataService Rjukan AS