A til Å Entreprenør as, Svaddeveien 149, 3660 Rjukan

  / Org.nr: 972 416 533

}

Mandag-Fredag kl. 08:00 – 15:00

Tlf: 35 08 24 50

M

A til Å Entreprenør as
Svaddeveien 149, 3660 Rjukan

Telefon.: 35 08 24 50
Firmapost: 
post@atilaa-as.no
Fakturpost: faktura@atilaa-as.no

Blikkenslager

Kontakt vår blikkenslager:
Navn: Jørgen Olsen
Mobilnummer: 99 40 70 10
E-post: jo@atilaa-as.no

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. Tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium formes så de får en funksjon.
Oftest dreier det seg om å gjøre bygninger vanntette. Tak og fasader. Pipehatter, beslag og takrenner.

Våre blikkenslagere besitter kompetanse på arbeid med tynnplater, kobber, rustfrie stålplater, bly, sink, med mer.

Vi jobber for det meste ute på byggeplasser, men utfører også arbeid i vårt eget verksted. Vanlige arbeidsoppgaver er tak- og fasadebekledninger.

Ventilasjon og inneklima:

Blikkenslagere som jobber med ventilasjon har litt andre arbeidsoppgaver. Ventilasjon handler om å sikre godt inneklima i bygninger. Hvor mye luft skal inn og ut – og hvor varmt eller kaldt skal det være.

Fagretninger:

Det finnes blikkenslagere som er like gode i begge fagretninger, og det finnes blikkenslagere som tidlig velger å satse enten på den ene eller andre siden av faget. Det handler først og fremst om hvordan du etter hvert finner ut at du liker å jobbe, og hvilket marked arbeidsplassen din retter seg mot.