A til Å Entreprenør as, Svaddeveien 149, 3660 Rjukan

}

Mandag-Fredag kl. 08:00 – 15:00

Telefon.: 35 08 24 50

M

A til Å Entreprenør as
Svaddeveien 149, 3660 Rjukan

Telefon.: 35 08 24 50
E-post: post@atilaa-as.no

Tungtvanns-
kjelleren
Vemork

Byggherre: Norsk Industriarbeidermuseum

Tungtvannskjelleren på Vemork er først og fremst kjent for en av andre verdenskrig sine mest vellykkede sabotasjeaksjoner. En kald februardag i 1943 inntok 11 unge norske soldater ledet av Joachim Rønneberg seg frem til Vemork, og sprengte cellene som produserte tungtvann.
Høsten 2017 ble kjelleren gravd frem igjen. A til Å Entreprenør bygger nytt verne og sikringsbygg over og rundt den gamle tungtvannskjelleren. Tungtvannskjelleren er fredet av Riksantikvaren, så arbeidene må utføres i tett samarbeid med vernemyndigheter og oppdragsgiver.

Tekst

Dette kan være en setning om bildet.

Tekst

Dette kan være en setning om bildet.

Tekst

Dette kan være en setning om bildet.

Tekst

Dette kan være en setning om bildet.

Tekst

Dette kan være en setning om bildet.

Tekst

Dette kan være en setning om bildet.

Adresse

A til Å Entreprenør as
Svaddeveien 149
3660 Rjukan