A til Å Entreprenør as, Svaddeveien 149, 3660 Rjukan

  / Org.nr: 972 416 533

}

Mandag-Fredag kl. 08:00 – 15:00

Tlf: 35 08 24 50

M

A til Å Entreprenør as
Svaddeveien 149, 3660 Rjukan

Telefon.: 35 08 24 50
Firmapost: 
post@atilaa-as.no
Fakturpost: faktura@atilaa-as.no

Om oss

A til Å Entreprenør er en byggentreprenør med stolte tradisjoner. Vi utfører byggeoppdrag i hovedsak i den øvre delen av Telemark. Vi holder til på Rjukan i Tinn Kommune.

Vårt hovedmål i enhver byggesak er å levere prosjektet til riktig pris, til riktig tid, med god kvalitet og uten skader eller uhell.
Vi teller i dag over 30 engasjerte og motiverte medarbeidere som bidrar til at våre hovedmål oppnås i de aller fleste oppdrag.

Lærlinger:

Vi er opptatt av å videreføre gode håndtverkstradisjoner gjennom å bidra til utdanning av nye håndtverkere. A til Å Entreprenør AS er godkjent opplæringsbedrift og har til enhver tid lærlinger i bedriften. Disse får god oppfølging og blir ivaretatt på best mulig måte.

Miljø:

Vi er godkjent Miljøfyrtårnbedrift. Gjennom kriteriene for miljøfyrtårn har vi satt vårt miljøarbeid i system og jobber kontinuerlig med forbedringer, eksempelvis gjennom økt sorteringsgrad på avfall, valg av miljøriktige produkter, og utfasing av helseskadelige produkter, samt unngå utslipp til luft, vann og grunn. Årlig klima og miljø rapport er tilgjengelig på forespørsel til post@atilaa-as.no.

Sponsor til lokalmiljøet:

Vi er opptatt av å støtte opp under lokale idrettslag, kulturarrangementer og enkelte lokale idrettsutøvere som viser at de gjør noe ekstra. Ved å bidra som sponsor er vi med på å støtte det gode og brede frivillige arbeidet som blir lagt ned i vår hjemkommune.