A til Å Entreprenør as, Svaddeveien 149, 3660 Rjukan

  / Org.nr: 972 416 533

}

Mandag-Fredag kl. 08:00 – 15:00

Tlf: 35 08 24 50

M

A til Å Entreprenør as
Svaddeveien 149, 3660 Rjukan

Telefon.: 35 08 24 50
Firmapost: 
post@atilaa-as.no
Fakturpost: faktura@atilaa-as.no

Gaustatoppen Lodge

Byggherre:
Gaustatoppen Lodge AS, v/Jostein Haugen og Ole Kristian Furuseth

Oppdrag: Fritidsboliger i blokkbebyggelse, med høy standard og kvalitet.
Ved foten av Gaustatoppen har vi siden 2007 bygget fritidsboliger. Bygg nr. 10 ferdigstilles sommer 2021, og bygg nr 11 påbegynnes våren 2021. Samlet utbygging er 159 fritidsboliger.