A til Å Entreprenør as, Svaddeveien 149, 3660 Rjukan

  / Org.nr: 972 416 533

}

Mandag-Fredag kl. 08:00 – 15:00

Tlf: 35 08 24 50

M

A til Å Entreprenør as
Svaddeveien 149, 3660 Rjukan

Telefon.: 35 08 24 50
Firmapost: 
post@atilaa-as.no
Fakturpost: faktura@atilaa-as.no

Tungtvanns-
kjelleren
Vemork

Byggherre: Norsk Industriarbeidermuseum

Tungtvannskjelleren på Vemork er først og fremst kjent for en av andre verdenskrig sine mest vellykkede sabotasjeaksjoner. En kald februardag i 1943 inntok 11 unge norske soldater ledet av Joachim Rønneberg seg frem til Vemork, og sprengte cellene som produserte tungtvann.
Høsten 2017 ble kjelleren gravd frem igjen. A til Å Entreprenør bygger nytt verne og sikringsbygg over og rundt den gamle tungtvannskjelleren. Tungtvannskjelleren er fredet av Riksantikvaren, så arbeidene må utføres i tett samarbeid med vernemyndigheter og oppdragsgiver.