A til Å Entreprenør as, Svaddeveien 149, 3660 Rjukan

  / Org.nr: 972 416 533

}

Mandag-Fredag kl. 08:00 – 15:00

Tlf: 35 08 24 50

M

A til Å Entreprenør as
Svaddeveien 149, 3660 Rjukan

Telefon.: 35 08 24 50
Firmapost: 
post@atilaa-as.no
Fakturpost: faktura@atilaa-as.no

Tjenester

Z

Entrepriser

Vi utfører i mange sammenhenger totalentrepriser eller hovedentrepriser der vi tar ansvaret for hele byggeoppdraget fra prosjektering til nøkkelen står i døra. Vi har bred erfaring med både skoler, barnehager, vann/renseanlegg, og næringsbygg.

Z

Håndverkertjenester

Vi utfører håndverkertjenester som tømrerarbeider, stål og betongkonstruksjoner, samt gulv og malerarbeider. Oppdragene kan være svært varierte fra rehabilitering til nybygg innen bolig, fritidsbolig eller næringsliv.

Z

Blikkenslager

Med eget blikkenslagerverksted og 2 medarbeider som innehar fagbrev som blikkenslager, tar vi på oss de fleste oppdrag innen dette faget. Det være seg alt fra takrenner, pipebeslag til generelle beslagsarbeider. Spesielt innen Verdensarven kreves det spesielle fagkunnskaper for å ivareta gode håndverkstradisjoner. Les mer her…